Hulp

Ondersteuning

Deze organisaties helpen je te begrijpen waar je mee te maken krijgt. Je kunt bij ze terecht voor hulp en ondersteuning.

kanker.nl

Informatie over kanker, behandelingen en gevolgen van kanker. Mogelijkheid om deel te nemen aan gespreksgroepen en het lezen van ervaringsverhalen. Informatie voor gezinnen die te maken hebben met kanker.

www.kanker.nl

Kankerspoken

Website met informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben. Voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden.

www.kankerspoken.nl

Alles over kanker

Een website met informatie voor ouder(s) die te maken hebben met kanker. Er worden praktische tips gegeven over hoe om te gaan met de kinderen, waarom het belangrijk is om te praten over de ziekte en waar je als ouder op moet letten.

www.allesoverkanker.be

KWF

Algemene site over kanker en onderzoek. Daarnaast biedt het KWF informatie over hoe om te gaan met kanker in het gezin.

www.kwf.nl

Integraal Kankercentrum Nederland

Informatie over verschillende soorten kanker, onderzoeken en lokaal zorg aanbod.

www.iknl.nl

Ingeborg Douwescentrum

Informatie over kanker in het gezin met thema’s zoals: vertellen aan je kinderen, begeleiden van je kinderen en mogelijke hulpbronnen zoals boeken.

www.ingeborgdouwescentrum.nl

Stichting De Kinderen

Stichting de Kinderen zet zich in om kinderen die een zieke ouder hebben of een ouder hebben gehad die overleden is met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen de kinderen ervaringen delen, troost vinden bij elkaar, maar bovenal wil de stichting ontspanning bieden in de mogelijke tijden om even de zorgen te vergeten.

De stichting organiseert twee keer per jaar een lotgenotendag. Deze dagen zijn kosteloos voor de kinderen die hieraan deelnemen.

www.stichtingdekinderen.nl

Stichting Colours

Stichting Colours zet zich in voor jonge gezinnen waarbij een ouder levensbedreigend ziek is. Ook jonge gezinnen waarbij een ouder onlangs is overleden staat bij ons centraal.

Bij de stichting kan een gratis regenboogpakket worden aangevraagd. Dit pakket is bedoeld om te geven aan jonge gezinnen wanneer ze het moeilijk hebben door ene levensbedreigende ziekte of overlijden van een ouder.

Domela Nieuwenhuisweg 92 9245 VC Nij Beets
www.stichtingcolours.nl
contact@stichtingcolours.nl

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens organiseert vervult wensen voor terminale zieke mensen. Dit doen zij kosteloos. De stichting zet zich in om kleine, maar ook grotere wensen uit te voeren van mensen met een levensverwachting en een korte levensduur. Doel is het bijdrage leven van levenskwaliteit tot op het einde.

www.ambulancewens.nl

Stichting Weg met Kanker

Stichting Weg met Kanker zet zich in voor gezinnen waar sprake is van kanker. Dit doen zij door het aanbieden van een kosteloos weekend weg te zijn om even een ‘break’ te hebben van de situatie waarin de gezinnen zich bevinden.

www.wegmetkanker.org

Stichting Jongeren en Kanker (SJK)

Stichting SJK zet zich in voor jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar die geconfronteerd zijn met kanker en ervaringen willen delen. Geconfronteerd met kanker betekent dat je zelf kanker hebt (gehad) of iemand in je naaste omgeving kent die kanker heeft (gehad).

www.jongerenenkanker.nl

Kanker Doet Veel Met Je

De website ‘Kanker Doet Veel Met Je’ biedt informatie over zaken die kanker met zich meebrengt zoals gevoelens en emoties. Ook geeft de website inzicht waar je als patiënt of als naaste terecht kunt voor hulp of vragen.

www.kankerdoetveelmetje.nl