Hulp en informatie regionaal

Ondersteuning in de regio Dronten

In de gemeente Dronten staan gezinnen waarvan een ouder kanker heeft er niet alleen voor. Deze regionale organisaties en hulpverleners kunnen je helpen met alle veranderingen waar je als gezin mee te maken krijgt

Toon Hermans Huis Dronten

Het Toon Hermanshuis in Dronten is een IPSO inloophuis voor patiënten en hun naasten. Het huis functioneert als een ontmoetingsplek voor lotgenoten waar ruimte is voor ontspanning, creativiteit en een luisterend oor.

Op dit moment zijn er geen speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.

Eskimolaan 1 8252 AS Dronten
www.toonhermanshuisdronten.nl
06 1675 8040 (alleen bij noodgevallen)

Inloophuis Passie

Het inloophuis Passie is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Het huis biedt ontspannende en creatieve activiteiten, die gericht zijn op rust en afleiding.

Op dit moment zijn er geen speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.

Botter 14 8232 JP Lelystad
www.inloophuis-passie.nl
0320 410077

Inloophuis LeMKa

Het inloophuis LeMKa is een ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben met kanker voor patiënten en hun naasten. Het inloophuis wordt gedragen door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Het huis biedt verschillende activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting.

Op dit moment zijn er geen speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.

Noordweg 129 8262 BR Kampen
www.lemka.nl
038 332 9818

Toon Hermans Huis Emmeloord

Het Toon Hermans Huis in Emmeloord is een ontmoetingsplek voor patiënten en hun naasten. Het huis biedt activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en educatie.

Op dit moment zijn er geen speciale activiteiten voor kinderen en jongeren.

Nijenbeek 4B 8303 ZA Emmeloord
www.thhemmeloord.nl
0612061991

Ingeborg Douwes Centrum

Het Ingeborg Douwescentrum is een expertise centrum gericht op het bieden van psychologische (na)zorg bij kanker. De psychologen zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is het Ingeborg Douwes Centrum actief op het gebied van onderzoek, innovatie, scholing en organisatie van zorg. Professionals kunnen ondersteunen bij het ondersteunen van de patiënt en hun naasten bij de prognose, het ziekteproces, het herstel en het mogelijk naderende einde om te gaan.

Voor specifieke informatie over kanker in het gezin zie het kopje ‘Kanker in het gezin’ op de website.

IJsbaan pad -11 1076 CV Amsterdam
www.ingeborgdouwescentrum.nl
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl
020-4807580 (doordeweeks bereikbaar van 08:30 – 16:30)

Informatiepunt Jonge Mantelzorgers De Meerpaal

Het Informatiepunt Mantelzorg is onderdeel van de Meerpaal in Dronten. Het informatiepunt ondersteunt (jonge) mantelzorgers door het bieden van informatie, advies, praktische- en emotionele ondersteuning. Maar ook het bieden van een luisterend oor. Het Informatiepunt organiseert verschillende keren per jaar bijeenkomsten en activiteiten voor mantelzorgers.

Speciaal voor jonge mantelzorgers is er de mogelijkheid om met de jonge mantelzorg consulent contact op te nemen voor ondersteuning. Ook voor jonge mantelzorgers worden er meerdere keren per jaar activiteiten aangeboden.

De Rede 80 8251 EX Dronten
www.meerpaal.nl/welzijn/informatiepunt-mantelzorg/
mantelzorgdronten@meerpaal.nl
032 388 777

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

Ondersteuning bij het verwerken van verlies.

De Helling 15 8251 GH Dronten
www.mdflevoland.nl/verlies-en-rouw
0321 31 95 22

Praktijk Rouwkracht

De praktijk Rouwkracht kan ondersteuning bieden bij kinderen, jongeren en hun ouders die geconfronteerd worden door ziekte, overlijden en scheiding. Gespecialiseerd professional in begeleiding bij rouw en verlies.

Ultramarijn 19 8253 KV Dronten
www.rouwkracht.com
mirella@rouwkracht.com
0625597857

WMO loket gemeente Dronten

De gemeente Dronten kan ondersteunen bij het verwijzen naar ondersteuning en het aanvragen van voorzieningen. Bijvoorbeeld het aanvragen van huishoudelijke hulp, het verwijzen naar het Informatiepunt Mantelzorg in de gemeente.

De Rede 58 8251 EX Dronten
www.dronten.nl
14 0321

Humanitas Steun bij Rouw & Verlies

Humanitas biedt ondersteuning aan volwassenen en tieners die een verlies door overlijden hebben meegemaakt. De professionals bieden een luisterend oor, organiseren activiteiten voor lotgenotencontact en daarnaast bestaat de mogelijkheid bestaat voor het volgen van (individuele) begeleiding.

De schans 1802 8231 KA Lelystad
www.humanitas.nl
0631573624

Therapeutisch Centrum GGZ

Bij het Therapeutisch Centrum GGZ kunnen kinderen en jongeren t/m 18 jaar terecht voor ambulante ondersteuning gericht op psychische-, emotionele- en sociale gezondheid. Het Therapeutisch Centrum organiseert daarnaast speciale rouwgroepen voor kinderen (8-12 jaar) die te maken hebben gehad met een overleden gezinslid.

De Drieslag 30 8251 JZ Dronten
www.therapeutisch-centrum.nl
0527-620131

Nazorgcentrum Intermezzo

Het Nazorgcentrum Intermezzo is speciaal voor mensen met kanker en hun naasten. In het centrum worden activiteiten georganiseerd door getrainde vrijwilligers op het gebied van omgaan met kanker, ontspannen & welbevinden, ontmoeting & relaties en terugkeer in de samenleving. Daarnaast biedt de organisatie de mogelijkheid voor een gratis gezinsgesprek om in beeld te brengen welke ondersteuning nodig is.

Dokter Van Thienenweg 1A 8025 AL Zwolle
www.intermezzo-zwolle.nl
info@intermezzo-zwolle.nl
0653767145
0384246088

Nazorgcentrum Kindermezzo

Het Nazorgcentrum Kindermezzo biedt ondersteuning en een fijne én veilige omgeving voor kinderen die te makken hebben met een gezinslid met kanker. In het Nazorgcentrum worden er allerlei verschillende activiteiten aangeboden speciaal voor kinderen die te maken hebben met een ernstig ziek gezinslid. Ook is er een kleine bibliotheek met allerlei boeken over kanker in het gezin.

Dokter Van Thienenweg 1A 9025 AL Zwolle
www.kindermezzo.nl
info@intermezzo-zwolle.nl
0653767145
0384246088

Helen Dowling Insituut (HDI)

Stichting Langs de Zijlijn zet zich in voor gezinnen die te maken hebben (of hebben gehad) met kanker. De stichting organiseert daarnaast ieder jaar een landelijke dag voor kinderen van ernstig zieke ouders, waarbij ontspanning en het hebben van een leuke dag centraal staat.

Professor Bronkhorstlaan 20 3723 MB Bilthoven
www.hdi.nl
bilthoven@hdi.nl
030 252 40 20

Stichting Langs de Zijlijn

Stichting Langs de Zijlijn zet zich in voor gezinnen die te maken hebben (of hebben gehad) met kanker. De stichting organiseert daarnaast ieder jaar een landelijke dag voor kinderen van ernstig zieke ouders, waarbij ontspanning en het hebben van een leuke dag centraal staat.

www.langsdezijlijn.com
info@langsdezijlijn.com

GGD Flevoland

Bij kan lesmateriaal geleend worden op het gebied van ‘Rouw & Verdriet’ en ‘Ziek Zijn’.

www.ggdflevoland.nl
jgzdronten@ggdflevoland.nl
088-00 99 20

Coach Connect bij Kanker

Coach Connect bij Kanker biedt oncologische psychosociale ondersteuning bij kanker in het gezin. Coach Connect is een landelijke organisatie bestaande uit getrainde én ervaren coaches, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker en hun naasten. De coaches geven handvatten om weer energie op te doen en kwaliteit van leven te verbeteren. Voor elke hulpvraag is er een coach. Er zijn verschillende expertises waaronder: coaching voor kinderen, jongeren, gezin werk of re-integratie, rouw en relatie. Coach Connect kan ondersteuning bieden tijdens de palliatieve als de terminale fase.

Merijntje Gijzenlaan 22 4625 GD Bergen op Zoom
www.coachconnectbijkanker.nl
info@coachconnectbijkanker.nl
085 4019437