Privacy Policy

Kankerinjegezin.nl

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
Stichting Langs de Zijlijn is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.
Stichting Langs de Zijlijn
Wijngaard 17
Dronten
0623 278 981
www.langsdezijlijn.com

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te sturen via de mail.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, niet zonder uw toestemming met derden.
Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden.
Stichting Langs de Zijlijn zorgt ervoor dat informatie alleen wordt overgedragen aan landen die uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, kunt u een email sturen naar info@langsdezijlijn.com. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.